עריכה אקדמית

עריכה אקדמית היא עריכה של עבודות סמינריוניות, עבודות תזה, עבודות דוקטור, מאמרים, וגם כתבי עת וספרי עיון שונים. מה שמייחד כתיבה זו הוא תשומת הלב הרבה המוקדשת לאופן הכתיבה.

כתיבה אקדמית חייבת להיות עניינית ובהירה מאוד, חייב להיות בה רצף הגיוני ויש להימנע מחזרות מיותרות.

בחירת המילים אינה פשוטה וחייבת להיות "פוליטיקלי קורקט", וגם ה"פוליטיקלי קורקט" משתנה חדשות לבקרים...

לכתיבה האקדמית מבנה קשיח המחייב מבוא המציג את ייחודיותו של המחקר ותרומתו, סקירת ספרות מקיפה, כתיבת המתודולוגיה שלפיה נעשה המחקר, הצגה של הממצאים, דיון, סיכום, תקציר... לכל אלה כללים ברורים ונוקשים.

הערות השוליים, הרשימה הביבליוגרפית, הטבלאות, האיורים – גם אלה מחייבים עריכה דקדקנית.

במהלך השנים צברתי ניסיון רב בעריכה של עבודות אקדמיות שונות, ואשמח לעמוד לרשותכם.

מורשת ישראל כרך 12

כתב עת ליהדות, לציונות ולארץ ישראל

תמוז תשע"ה, יוני 2015

מורשת ישראל כרך 11

כתב עת ליהדות, לציונות ולארץ ישראל

מרחשוון תשע"ה, נובמבר 2014

מורשת ישראל כרך 10

כתב עת ליהדות, לציונות ולארץ ישראל

כסלו תשע"ד, נובמבר 2013

מראה - כתב-עת לספרות, אמנות והגות יהודית

כתב עת לספרות, לאמנות ולהגות יהודית.
מראה יוצא מטעם אוניברסיטת אריאל ומופץ לכל האוניברסיטאות והספריות הגדולות בארץ.

מראה - כתב-עת לספרות, אמנות והגות יהודית

כתב עת לספרות, לאמנות ולהגות יהודית.
מראה יוצא מטעם אוניברסיטת אריאל ומופץ לכל האוניברסיטאות והספריות הגדולות בארץ.

דוח מדיה 2016

דוח מדיה 2016 - התקשורת בישראל 2016, סדרי יום, שימושים ומגמות

דוח מדיה 2015

דוח מדיה 2015 - התקשורת בישראל 2015, סדרי יום, שימושים ומגמות

דוח מדיה 2014

דוח מדיה 2014 - התקשורת בישראל 2014, סדרי יום, שימושים ומגמות

דוח מדיה 2013

 
דוח מדיה 2013 - התקשורת בישראל 2013, סדרי יום, שימושים ומגמות

דוח מדיה 2012


דוח שנתי: התקשורת בישראל 2012, סדרי יום, שימושים ומגמות

רשימת פרסומים מדעיים


רשימת הפרסומים המדעיים של חוקרי אוניברסיטת אריאל בשנת 2011.

כתבו אלי